Scholieren en tieners

Scholieren en tieners
kringel2-e1425550178436

Schoolgaande kinderen kunnen problemen hebben met concentratie, het omgaan met leren en schrijven of met de beheersing van fijne en grove motoriek. Hun algemene welbevinden kan lijden onder herhaaldelijk contact met infecties op school of in de opvang. Osteopathie is erop gericht het kind te ondersteunen in deze ontwikkelingsfase.

 

Tieners maken vaak een snelle groei en ontwikkeling door. Problemen die kunnen ontstaan, betreffen o.a. asymmetrische groei van de wervelkolom met rugklachten en slechte houding op latere leeftijd als gevolg. Voorkomen is hierbij beter dan genezen. Verder kunnen tieners last hebben van groeipijnen, menstruatieklachten en hoofdpijnklachten. Osteopathie kan behulpzaam zijn bij de behandeling van deze klachten.