Consult

Consult
kringel2-e1425550178436

Om uw kind goed te kunnen behandelen is het belangrijk dat ik inzicht krijg in het ontstaan van zijn of haar lichamelijke klachten. Het osteopathisch consult start daarom met een uitgebreid vraaggesprek over de klacht(en), de ziektegeschiedenis en het functioneren van uw kind op dit moment. 

De osteopathische behandeling(en) die volgen, vloeien voort uit het vraaggesprek en het eerste onderzoek. De behandeling is gericht op het verhelpen van de bewegingsstoornissen met behulp van ‘zachte mobiliserende technieken’.

Een osteopaat gebruikt geen apparaten of medicijnen, ik werk alleen met mijn handen. 

Als er na de eerste behandeling vervolgbehandelingen nodig zijn, liggen die enkele weken uit elkaar om het lichaam van uw kind tijd te geven optimaal te herstellen.